Logowanie użytkownika do Systemu e-Deklaracja

Prosimy o wpisanie loginu i hasła.*

*Podczas wpisywania hasła należy zwrócić uwagę czy nie jest włączony Caps Lock, ponieważ w haśle małe i duże litery są rozróżniane.
Dostęp do PORTALU MIESZKAŃCA e-Deklaracje umożliwia mieszkańcowi Piotrkowa Trybunalskiego:

• wgląd w dane osobowe zgłoszone w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• sprawdzenie historii płatności, bieżących wpłat lub ewentualnych zaległości za odpady komunalne.

W celu uzyskania loginu i hasła do portalu należy wypełnić wniosek (do pobrania poniżej) oraz:

1. wydrukować i podpisać - jeśli zamierzamy złożyć go osobiście lub wysłać pocztą,

2. podpisać go elektronicznie (np. Profilem Zaufanym) – jeśli planujemy wysyłkę przez ePUAP.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pod numerami telefonów (44) 732-18-92, (44) 732-76-96 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 pok. 236.

Wniosek o przyznanie loginu i hasła dla osoby fizycznej – do pobrania TUTAJ.

Wniosek o przyznanie loginu i hasła dla osoby prawnej – do pobrania TUTAJ.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

97-300 Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10