Logowanie użytkownika do Systemu e-Deklaracja

Prosimy o wpisanie loginu i hasła.*

*Zalecamy zwracanie uwagi na stan klawisza Caps Lock, ponieważ w haśle małe i duże litery są rozróżniane.
Informujemy, że zalecaną konfiguracją są najnowsze wersje przeglądarek internetowych np. Chrome, Firefox, IE.

Panel klienta PORTALU MIESZKAŃCA pozwala na:

Dostęp do Portalu Mieszkańca jest spersonalizowany, co oznacza, iż system wymaga autoryzacji na podstawie indywidualnych parametrów (tj. loginu i hasła), a po zalogowaniu dostępne są tylko i wyłącznie dane osoby autoryzowanej. Login i hasło generowane jest z systemu OdpadyWGminie przez operatora GSGOK tj. pracowników Urzędu Miasta – Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Login i hasło należy odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 pok. 236, tel. (44) 732-18-92, (44) 732-18-93, (44)732-76-96.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

97-300 Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10